Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2021 r.

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 11f ust. 3 i art. 11 c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 19 marca 2021 r. zostało wydane postanowienie dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 547/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego w ciągu ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli pod liniami kolejowymi, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 3835/2, 3771/3, 3775, 4480, 3768, 3767/7, 3767/5, 3769, 3755/1, 4439/3, 4439/2, 3758, 3766/36, 3766/42, 3766/26, 3766/19, 3767/2, 3756/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Z treścią postanowienia zapoznać się można w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrześni, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Na ww. postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, t.j. od daty ukazania się obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września i w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2021-03-19
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2021-03-22 08:26

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.