Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 stycznia 2022 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 4 stycznia 2022 r. została wydana decyzja nr 5/2022, znak: WB.6740.795.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie dróg gminnych w rejonie osiedla ulicy Owocowej we Wrześni

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 767, 4164/3, 4164/2, 4288, 809, 4447, 4171/2, 4178/1, 4298, 810/1, 4289, 3923, 3924/7, 3924/8, 825, 4164/1, 4165/1, 4166, 4167/1, 4168/1, 4169/1, 4170, 4171/1, 4172/1, 4173/1, 4174/1, 4175/1, 4176/1, 4177, 4178/2, 4179/1, 4180/1, 4181/1, 4182/1, 4183/1, 4184/1, 4290, 817/3, 819/3, 820/3, 821/4, 4185/1, 4186/1, 4187/1, 4188/1, 4189/1, 4190/1, 4207/1, 4208/1, 4209/1, 4211/1, 4210/1, 4212/1, 4213/1, 4193/1, 4191/2, 4192/1, 4194/1, 4195/1, 4196/1, 4214/1, 4215/1, 4216/1, 4217/1, 4218/1, 4219/1, 4220/1, 4197/1, 4198/1, 4199/1, 4200/1, 4201/1, 4221/1, 4222/1, 4223/1, 4224, 4225/1, 4226/1, 4227/1, 4202, 4203/1, 4203/2, 4204/1, 4204/2, 4205/1, 4206/1, 4228/1, 4228/2, 4229, 4230/1, 4231/2, 4232/1, 4233/1, 4234/1, 4235/2, 4235/1, 4236/1, 4237/1,  4239/1, 4240/1, 4242, 4243, 4291, 4244/2, 4244/1, 4245/1, 4246/1, 4247/1, 4248, 4249/1, 4250/6, 4250/5, 4251/2, 4251/1, 4252/1, 4253/1, 4254/1, 4255/1, 4256/1, 4257/1, 4258/1, 4296, 4292, 4259/2, 4259/1, 4260/1, 4261/1, 4262/1, 4263/1, 4264, 4265/2, 4266/1, 4293, 4297, 821/3, 4213/2, 4220/2, 4227/2, 4267/2, 4273/2, 4279/2, 4283/1, 4273/3, 4274, 4275/1, 4276, 4277/1, 4278/1, 822/5, 828/9, 822/6, 822/1, 828/8, 813, 3924/5, 4191/3, 4238/1, 4241/1, 4267/1, 4268/1, 4269/1, 4270/1, 4272/1, 4279/1, 4280/1, 4281/1, 4282, 4294, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:

 • 4229/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4229,
 • 4447/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4447,
 • 4291/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4291,
 • 813/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 813,
 • 825/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 825,
 • 3923/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 3923,
 • 4202/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4202,
 • 4170/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4170,
 • 4204/3, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4204/2,
 • 4203/3, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4203/3,
 • 4228/3, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4228/2,
 • 4242/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4242,
 • 4166/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4166,
 • 4224/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4224,
 • 4264/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4264,
 • 4276/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4276,
 • 4274/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4274
 • 4248/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4248,
 • 4243/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4243,
 • 3924/9, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 3924/5,
 • 4282/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4282,
 • 822/7, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 822/5,
 • 4177/1, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4177,
 • 4164/4, powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 4164/3,
 • 3924/8, w całości, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto,

stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. 

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% jej wartości. 

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa, doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta   i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów i prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

 

 

 

 

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia,)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
  data wytworzenia: 2022-01-04
 • opublikował: Magdalena Bazylczuk
  data publikacji: 2022-01-04 13:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.