Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński Podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 21 stycznia 2016 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 27/2016, znak: WB.6740.847.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 425/2014 znak: WB.6740.296.2014, przeniesioną decyzjami Starosty Wrzesińskiego: nr 311/2015, znak: WB.6740.340.2015 z dnia 25 maja 2015 r., nr 852/2015 znak: WB.6740.837.2015 z dnia 30.11.2015 r. o pozwoleniu na budowę

dla:

Września Galeria Handlowa Sp. z o.o.,

ul. Gwiaździsta 7A/1, 06-651 Warszawa

obejmujące budowę:

CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWEGO „KARUZELA”

/ kat. obiektu XVII/

na działkach oznaczonych  nr ewid.: 940/4, 949/13, 949/12, 949/11, 949/10, 940/3, 948/1, 949/3, 949/14, 949/5, 950/3, 952/4, 952/3, 952/8, 927/7, 947 obręb 303004_5.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303004_5 Września – miasto, gmina Września.

Zakres zmian:

- według projektu zamiennego.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 940/4, 949/13, 949/12, 949/11, 949/10, 940/3, 948/1, 949/3, 949/14, 949/5, 950/3, 952/4, 952/3, 952/8, 927/7, 947 obręb 303004_5.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303004_5 Września – miasto, gmina Września.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 425/2014, znak: WB.6740.296.2014 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński Podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabeda
    data wytworzenia: 2016-01-21
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2016-01-22 11:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.