Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 8 marca 2016 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 5a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz art. 49  i  art. 61 § 1, § 3 i § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11 lutego 2016 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

 DROGI  GMINNEJ – ul. Orzeszkowej w Nekli

/kat. obiektu XXV/

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 269/4, 970, 1061, 1017 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 269/4, 970, 1061, 1017, 971, 1012, 1015, 1016, 1036, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 699/4, 699/6, 1238, 1239, 1240, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1350, 1351, 1352, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Strony, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia w drodze publicznego ogłoszenia, zapoznać się mogą z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach: poniedziałek
od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2016-03-08
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2016-03-08 13:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.