Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński podaje

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 31 marca 2016 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 31 marca 2016 r. została wydana decyzja nr 170/2016, znak: WB.6740.165.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące:

  PRZEBUDOWĘ  DROGI  GMINNEJ  W m. WALGA, gm. PYZDRY

/kat. obiektu XXV/

na działkach oznaczonych numerami ewid.:

dz. 240, 239, 328, 372, 383, 294, obręb: 303004_5.0715 Walga, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski,

dz. 1125, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry – miasto,

dz. 764, 727/2, obręb 303004_5.0755 Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta wrzesiński podaje)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2016-03-31
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-03-31 11:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.