Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński podaje

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na  podstawie  art. 5a  ustawy  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49  ustawy z dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z w i a d a m i a m

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 188/2016, znak: WB.6740.93.2016 o pozwoleniu na budowę:

DROGI  GMINNEJ – ul. Linke w Nekli

/kat. obiektu XXV/

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 999, 1009, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 999, 1009, 1002, 1003, 1004/2, 1004/1, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 989, 990, 993, 994, 995, 996, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2, w  godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od  7:00 do 10:00.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

drukuj (Starosta wrzesiński podaje)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2016-04-06
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-04-07 09:35
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-07 09:38

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.