Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Na  podstawie  art. 5a  ustawy  Prawo  budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290), art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania   administracyjnego (Dz. U. z  2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 6 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 191/2016, znak: WB.6740.88.2016  o pozwoleniu na budowę: DROGI GMINNEJ – ul. Orzeszkowej w Nekli  

/kat. obiektu XXV/

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 269/4, 970, 1061, 1017, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 269/4, 970, 1061, 1017, 971, 1012, 1015, 1016, 1036, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 699/4, 699/6, 1238, 1239, 1240, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1258, 1350, 1351, 1352, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2016-04-06
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2016-04-07 11:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.