Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 21 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja nr 231/2016, znak: WB.6740.218.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 4/2014 znak: WB.6740.834.2013, o pozwoleniu na budowę

dla:

pana Wiesława Grabowskiego

ul. Wrzesińska 2, 62-302 Węgierki

obejmujące:

BUDOWĘ STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW

WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

/kat. obiektów: XVII/

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 309/1, 309/2 obręb: 303005_5.0344 Węgierki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Zakres zmian – według projektu zamiennego.

Obszar oddziaływania obiektów, dla zakresu objętego zmianą o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 309/1, 309/2 obręb: 303005_5.0344 Węgierki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – miasto.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 7 stycznia 2014 r., nr 4/2014, znak: WB.6740.834.2013 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2016-04-21
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2016-04-22 08:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.