Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński zawiadamia

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 czerwca 2016 r.

Na podstawie  art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 

z a w i a d a m i a m 

że wniesiono odwołanie od wydanej w dniu 18 maja 2016 r. decyzji nr 300/2016, znak: WB.6740.112.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

3530, 3548, 3787/6, 3787/9, 3637, 3629/3, 3646, 3789/1, 3790/1, 3790/2, 3898, 4418/23, 4386/8, 3015, 3896/20, 3896/14, 3896/9, 3896/10, 3896/4, 3896/16, 3896/22, 3896/21, 774, 3787/10, 4371, 4418/42, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Odwołanie wraz z całością akt sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), przekazane zostało w dniu 15 czerwca 2016 r. do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

drukuj (Starosta wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2016-06-16
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-06-16 13:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.