Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 20 czerwca 2016 r.

o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w  związku  z  art. 95  ust. 3 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 20 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 406/2016, znak: WB.6740.7.2013 umarzająca w całości jako bezprzedmiotowe prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmujące:

BUDOWĘ  BIOGAZOWNI  O  MOCY  1,0 MW

na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 163, obręb: 303005_5.0311 Goniczki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z całokształtem akt sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.                                                    

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

drukuj (Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2016-06-20
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-06-21 13:16
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2016-06-21 13:22

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.