Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2016 r.

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji o pozwoleniu na budowę

 nr 342/2015 znak: WB.6740.344.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. 

            Starosta Wrzesiński działając z urzędu na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2012016 r. poz. 353),

 podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 czerwca 2016 r. zostało wydane postanowienie znak: WB.6740.344.2016 o sprostowaniu  oczywistych  omyłek  w ostatecznej decyzji  Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2016 r., nr 342/2016, znak: WB.6740.344.2016, o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno – magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego zakładu, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 111/1, 112, 110, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

W wyniku dokonanego sprostowania pozwolenie na budowę obejmuje:

BUDOWĘ  HALI  PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ 

WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZACĄ 

NA  TERENIE  ISTNIEJĄCEGO  ZAKŁADU
/kat. obiektu XVIII/

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 111/1, 112, 110, obręb: 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 111/1, 112, 110, 117/1, obręb: 303005_5.0332 Września, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia i aktami sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

 

drukuj (Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2016-06-23
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-06-23 12:20
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2016-06-23 12:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.