Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 lipca 2016 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

            Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 529/2016, znak: WB.6740.337.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni na działkach oznaczonych nr ewid.: 851/12, 853/10, 854/11, 855/40, 854/10, 855/41, 855/25, 855/34, 855/39, 855/38, 855/30, 855/33, 855/32, 855/36, 855/19, 855/22, 855/21, 855/18, 855/16, 855/15, 855/12, 855/29, 767, 904, 855/23, 851/13, 828/5, 828/6, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto.

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiskai Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,  za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

 

 

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Klonowska
    data wytworzenia: 2016-08-09
  • opublikował: Joanna Klonowska
    data publikacji: 2016-08-09 11:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.