Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 28 października 2016 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.  353 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 października 2016 r. została wydana decyzja nr 833/2016, znak: WB.6740.674.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące:

BUDOWĘ  DROGI  GMINNEJ  WRAZ  ZE  ZJAZDAMI  INDYWIDUALNYMI

 /kat. obiektu XXV/

na działkach oznaczonych numerami ewid.:

dz. 110/1, 101, 118, 275, 109, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo,  jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, dz. 5, 41, 1, obręb: 303001_2.0155 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.:  dz. 110/1, 101, 118, 98/1, 98/12, 412/1, 121/3, 121/4, 120, 99, 119/2, 100, 119/3, 119/4, 117, 102/1, 102/2, 103, 116, 115, 111/1, 114, 113/1, 112, 108, 275, 109, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo,  jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo, dz. 5, 41, 1, 4, 42, 43, 3, 44/2, 2, 44/1, 18, 51, 19, obręb 303001_2.0155 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.                                              

drukuj (Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2016-10-28
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-10-28 13:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.