Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 9 listopada 2016 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.  353 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 listopada 2016 r. została wydana decyzja nr 858/2016, znak: WB.6740.764.2016, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego  Starosty Wrzesińskiego z dnia l lipca 2005 r. nr 378/2005 zmienioną decyzjami Starosty Wrzesińskiego: z dnia 5 czerwca 2012 r. nr 351/2012, znak: WB.6740.340.2012, z dnia 18 czerwca 2014 r. nr 396/2014, znak: WB.6740.370.2014, z dnia 2 lipca 2015 r. nr 427/2015, znak: WB.6740.334.2015 o pozwoleniu na budowę obejmujące:

KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI      

ETAP I

KANALIZACJI WSI PSARY POLSKIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPP   

ETAP II

KANALIZACJI WSI NOWY FOLWARK WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI: PNF1, PN 2, PNF 3,

KANALIZACJI OSIEDLA LIPÓWKA WE WRZEŚNI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PL,

KANALIZACJI WSI PRZYBORKI WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPR,

ETAP III

KANALIZACJI WSI PSARY MAŁE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPM,

KANALIZACJI WSI SŁOMÓWKO WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PSŁ 1 i PSŁ 2,

KANALIZACJI SANITARNEJ WSI PSARY WIELKIE WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PPW

/kat. obiektu XXVI/

Działki objęte zmianą: dz. 13/1, 65/1, 67/3, 278, 211, 172, 263, 64/28, 220, 179/12, 95/11, 29/1, 55/9, 60/1, 246, 18/14, 205, 149/6, 259, 197/2, 198/2, 178/9, 58/12, 271, 258, 49/1, 18/1, 62/4, 262, 264/1, 272, 22/1, 47/1, 46/2, 257, 42/5, 46/7, 24, 25, 183/7, 221, 260, 231, 46/5, 46/6, 46/9, 42/4, obręb 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 31, obręb 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektu dla zakresu objętego zmianą obejmuje działki oznaczone numerami ewid.:
dz. 13/1, 65/1, 67/3, 278, 211, 172, 263, 64/28, 220, 179/12, 95/11, 29/1, 55/9, 60/1, 246, 18/14, 205, 149/6, 259, 197/2, 198/2, 178/9, 58/12, 271, 258, 49/1, 18/1, 62/4, 262, 264/1, 272, 22/1, 47/1, 46/2, 257, 42/5, 46/7, 24, 25, 183/7, 221, 260, 231, 46/5, 46/6, 46/9, 42/4, obręb 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 31, obręb 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Zakres istotnych zmian – według projektu zamiennego.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 1 lipca 2005 r. nr 378/2005  nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2016-11-09
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-11-10 13:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.