Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. llf ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) - zwanej dalej ustawą,


zawiadamiam,


że dnia 15 listopada 2016 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.9.2016.4) uchylająca częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego nr 328/2016 z dnia 31 maja 2016 r. (znak WB.6740.233.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą", i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-854-17-55), w godzinach pracy urzędu.

Decyzja jest ostateczna w toku instancji. Na decyzję przysługuje stronie prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Marcin Karpiński

Kierownik Oddziału

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Karpiński
    data wytworzenia: 2016-11-17
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2016-11-21 09:55
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2016-11-21 09:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.