Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 17 stycznia 2017 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.  353 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17 stycznia 2017 r. została wydana decyzja nr 36/2017, znak: WB.6740.953.2016, o pozwoleniu na budowę obejmujące:

BUDOWĘ BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY DLA BYDŁA OPASOWEGO WRAZ Z PŁYTĄ PRZEŁADUNKOWĄ OBORNIKA ORAZ ZBIORNIKIEM NA GNOJOWICĘ W RAMACH PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY GOSPODARSTWA ROLNEGO
 /kat. obiektu II/

na działce ozn. nr ewid. 81/35 obręb: 303002_5.0007 Gorzyce, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Klonowska
    data wytworzenia: 2017-01-17
  • opublikował: Joanna Klonowska
    data publikacji: 2017-01-17 11:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.