Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 30 maja 2017 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 30 maja 2017 r. została wydana decyzja nr 370/2017, znak: WB.6740.386.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 listopada 2016 r. nr 873/2016, znak: WB.6740.809.2016 o pozwoleniu na budowę obejmujące:

BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

/kat. obiektu XXVI/

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 195, 220, 200/10, 209/3, 199/7, 196/4, 207/5, 197, 1/3, 163/1, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Zakres zmian: według projektu zamiennego.

Obszar oddziaływania obiektów, dla zakresu objętego zmianą, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działkę oznaczoną numerem ewid. 163/1, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 15 listopada 2016 r. nr 873/2016, znak: WB.6740.809.2016 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2017-05-30
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2017-05-30 12:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.