Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 4 września 2017 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na  podstawie  art. 5a  ustawy  Prawo  budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania   administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 4 września 2017 r. została wydana decyzja nr 725/2017, znak: WB.6740.538.2017  o pozwoleniu na budowę obejmujące:

BUDOWĘ  DRÓG GMINNYCH W m.NEKIELKA

- ul. JANA PAWŁA II, NEKIELSKA I WILCZA 

/kat. obiektu XXV/

 

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 193, 194/5, 194/4, 96/3, 180/12, 180/2, 182/2, 179/5, 156/6, 178/4, 178/11, 177/8, 154/7, 176/3, 176/5, 152/2, 175/6, 175/4, 174/5, 173/20, 173/16, 173/4, 149/15, 173/8, 171/1, 170/7, 146/5, 146/4, 170/6, 182/1, 169/10, 123/7 obręb: 303003_5.0208 Nekielka, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – wieś.

 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 193, 194/5, 194/4, 96/3, 180/12, 180/2, 182/2, 179/5, 156/6, 178/4, 178/11, 177/8, 154/7, 176/3, 176/5, 152/2, 175/6, 175/4, 174/5, 173/20, 173/16, 173/4, 149/15, 173/8, 171/1, 170/7, 146/5, 146/4, 170/6, 182/1, 169/10, 123/7, 195/1, 194/1, 194/2, 194/3, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 180/9, 180/10, 180/11, 179/1, 179/2, 179/3, 178/3, 178/5, 178/2, 178/8, 178/9, 178/10, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 177/6, 176/1, 198/2, 192/9, 192/6, 192/8, 192/7, 192/1, 158/1, 157/4, 157/1, 156/2, 156/7, 156/8, 156/9, 156/5, 155, 154/9, 154/4, 154/6, 154/1, 154/8, 153, 176/10, 458, 174/7, 174/4, 174/1, 173/18, 173/19, 173/10, 173/3, 173/6, 173/7, 171/3, 171/2, 170/1, 170/2, 170/9, 170/11, 170/10, 170/3, 170/4, 170/5, 169/1, 169/2, 169/3, 169/16, 169/17, 169/18, 169/21, 169/5, 169/6, 169/7, 152/1, 152/3, 151/1, 151/3, 149/16, 149/6, 149/1, 293, 146/6, 146/7, 146/8, 146/2, 146/3, 123/8, 123/9, 123/10, 123/12, 123/5, 123/1 obręb: 303003_5.0208 Nekielka, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – wieś.

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32

 

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2017-09-04
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2017-09-06 13:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.