Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 13 września 2017 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz.1405),

 

podaje do publicznej wiadomości

 

że w dniu 13 września 2017 r. została wydana decyzja nr 756/2017, znak: WB.6740.543.2017, zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 października 2016 r., nr 831/2016, znak: WB.6740.687.2015, sprostowaną postanowieniem z dnia 4 stycznia 2017 r., znak: WB.6740.786.2017 o pozwoleniu na budowę obejmujące:

 

BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GTC

/kat. obiektu XVIII/

 

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 407/3, 407/4, 407/5, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.    

 

Zakres zmian – według projektu zamiennego.

 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 407/3, 407/4, 407/5, 407/1, 408/1 obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.  

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2017-09-13
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2017-09-14 10:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.