Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 15 listopada 2017 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na  podstawie  art. 49a  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 15 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 949/2017, znak: WB.6740.779.2017   o pozwoleniu na budowę obejmujące:

 

PRZEBUDOWĘ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO – LIKWIDACJA OTWORÓW OKIENNEGO I DRZWIOWEGO 
ORAZ WYKONANIE OTWORU BRAMOWEGO

 

na działce oznaczonej numerem ewid. 228, obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna:  303005_5 Września – obszar wiejski. 

 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę oznaczoną numerem ewid.: 228, obręb: 303005_5.0340 Sokołowo, jednostka ewidencyjna:  303005_5 Września – obszar wiejski. 

 

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój
nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

 

 

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2017-11-15
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2017-11-17 07:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.