Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17.11.2017 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 17 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 955/2017, znak: WB.6740.829.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej w rejonie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku na działkach oznaczonych nr ewid.: 282/3, 282/1, 282/5, 342, 283, 331, 325/2, 325/1, 326, 327, 287/7, 287/6, 287/5, 287/1, 330, 333/1, 288, 289/11, 332, 289/13, 333/3, 290/4, 290/3, 292/1, 334, 335, 294/4, 295/3, 295/2, 336, 337, 338, 295/1, 296/6, 296/9, 296/11, 296/10, 298/5, 341, 339, 340, 287/2, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

 

W projektowanym pasie drogowym znajdują się:

- w całości działki oznaczone nr ewid. 282/1, 287/2, 331, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek,     jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

-  oraz powstałe w wyniku podziałów geodezyjnych działki oznaczone nr ewid.: dz. 282/7 (z podziału dz. 282/3), dz. 282/9 (z podziału dz. 282/5), dz. 283/1 (z podziału dz. 283), dz. 342/1 (z podziału dz. 342), dz. 342/2 (z podziału dz. 342), dz. 325/7 (z podziału dz. 325/2), dz. 325/5 (z podziału dz. 325/1), dz. 326/1 (z podziału dz. 326), dz. 327/1 (z podziału dz. 327), dz. 287/16 (z podziału dz. 287/7), dz. 287/14 (z podziału dz. 287/6), dz. 287/12 (z podziału dz. 287/5), dz. 330/1 (z podziału dz. 330), dz. 287/10 (z podziału dz. 287/1), dz. 333/6 (z podziału dz. 333/1), dz. 289/21 (z podziału dz. 289/11), dz. 332/1 (z podziału dz. 332), dz. 289/23 (z podziału dz. 289/13), dz. 290/10 (z podziału dz. 290/4), dz. 290/8 (z podziału dz. 290/3), dz. 333/4 (z podziału dz. 333/3), dz. 334/1 (z podziału dz. 334), dz. 292/8 (z podziału dz. 292/1), dz. 335/1 (z podziału dz. 335), dz. 294/8 (z podziału dz. 294/4), dz. 336/1 (z podziału dz. 336), dz. 337/1 (z podziału dz. 337), dz. 295/15 (z podziału dz. 295/3), dz. 295/13 (z podziału dz. 295/2), dz. 295/11 (z podziału dz. 295/1),dz. 296/29 (z podziału dz. 296/6), dz. 296/27 (z podziału dz. 296/9), dz. 296/25 (z podziału dz. 296/11), dz. 296/23 (z podziału dz. 296/10), dz. 338/1 (z podziału dz. 338), dz. 341/1 (z podziału dz. 341), dz. 339/1 (z podziału dz. 339), dz. 340/1 (z podziału dz. 340), dz. 298/33 (z podziału dz. 298/5), obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.                                   

 

Z mocy prawa działki nr 282/1 i 287/2 stają się w całości własnością Gminy Września z dniem kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Działki powstałe w wyniku podziałów geodezyjnych stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, z zastrzeżeniem warunków wynikających z nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.    

 

Działka nr 288 objęta będzie przebudową drogi innej kategorii.

 

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.
 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2017-11-17
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2017-11-17 13:39

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.