Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 16 ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935)
, oraz art. 11c i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.; w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2017 r.),

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 104
(tel. 61-8541289 godziny obsługi klientów: poniedziałek od 8.15 do 16.00; środa, piątek od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji przez organ

do dnia 5.02.2018 r.

 Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w Biuletynach Informacji Publicznej tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Ponadto, na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 k.p.a. zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie. Niemożność załatwienia sprawy w terminie wynika z konieczności złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego przez właściwego zarządcę drogi oraz konieczności zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym wskazuję termin załatwienia sprawy do dnia 22.02.2018 r.

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Marcin Karpiński

Kierownik Oddziału

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Karpiński
    data wytworzenia: 2018-01-11
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2018-01-12 10:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.