Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.; w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2017 r.), zwanej dalej ustawą,


zawiadamiam,


że dnia 2.03.2018 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.8.2016.4) o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB.6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września.


Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok.104 (tel. 61-8541291), w następujących godzinach: poniedziałek od 8.15 do 16.00, środa, piątek od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.15.


Na postanowienie stronom przysługuje prawo zażalenia do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu.


Zgodnie z art. 11f ust. 6 ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., a także w związku z art. 16 ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi i w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Marcin Karpiński
Kierownik Oddziału
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

drukuj (Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Karpiński
    data wytworzenia: 2018-03-02
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2018-03-06 09:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.