Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

 

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz.1405),

 

podaje do publicznej wiadomości

 

że w dniu 24 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja nr 294/2018, znak: WB.6740.300.2018 zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia  8 października 2007 r. nr 654/2007, znak: WB-7351/654/2007, zmienioną decyzjami: z dnia 4 lipca 2008 r. nr 419/2008, znak: WB-7351/419/2008, z dnia 21 kwietnia 2008 r. nr 199/2008 znak: WB-7351/199/2008, o pozwoleniu na budowę obejmującą:

 

BUDOWĘ  HALI  PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ

+  ZBIORNIK  b/o  +  37  MIEJSC  PARKINGOWYCH

/kat. obiektu XVIII/

 

na działkach oznaczonych numerami ewid. 137/20, 138/8, 139/6, obręb: 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

 

Zakres zmian: według projektu zamiennego.

 

Obszar oddziaływania obiektu, o któ rym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 137/20, 138/8, 139/6, obręb: 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

 

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 8 października 2007 r. nr 654/2007, znak: WB- 7351/654/2007 nie ulegają zmianie.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

                                                     

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-04-24
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2018-04-24 11:24
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-04-24 11:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.