Szybkie linki

Treść strony

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Sławomira Pałczyńskiego dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem na działce oznaczonej numerem ewid. 26/6 obręb: 303003_5.0217 Zasutowo.

Znak sprawy: WB.6743.10.2023.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-01-25 07:59

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Kamila Nawrocika dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem na działce oznaczonej numerem ewid. 23/5 obręb: 303005_5.0327 Nowy Folwark.

Znak sprawy: WB.6743.1.2023.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-01-17
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-01-17 12:46

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 12 stycznia 2023 r. pan Sławomir Pałczyński dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 26/6 obręb: 303003_5.0217 Zasutowo.

Znak sprawy: WB.6743.10.2023.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-01-13
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-01-13 13:36

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Marii Gabały dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  na działce oznaczonej numerem ewid. 3396 obręb: 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.640.2022.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-01-12 08:24

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Tadeusza Brzezińskiego  dotyczącego ,budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem na działce oznaczonej numerem ewid. 16/18 obręb: 303003_5.0204 Gierłatowo.

Znak sprawy: WB.6743.7.2023.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-01-12 07:18

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Sabiny Adamkiewicz dotyczącego ,budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem na działkach oznaczonych numerami ewid. 835/1, 835/2 obręb: 303004_4.0600 Pyzdry.

Znak sprawy: WB.6743.585.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-01-11 10:19

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 9 stycznia 2023 r. pan Tadeusz Brzeziński dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 16/18 obręb: 303003_5.0204 Gierłatowo.

Znak sprawy: WB.6743.7.2023.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-01-11 10:15

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Moniki Kowalczyk dotyczącego rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działkach oznaczonych numerami ewid. 1195, 1196 obręb: 303003_4.0209 Nekla.

Znak sprawy: WB.6743.634.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2023-01-09 08:18

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. pan Kamil Nawrocik dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 23/5 obręb: 303005_5.0327 Nowy Folwark.

Znak sprawy: WB.6743.1.2023.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2023-01-04 07:20

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 27 grudnia 2022 r. pani Maria Gabała dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 3396 obręb: 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.640.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-12-29
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-12-29 09:55

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Krzysztofa Szymańskiego dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działkach oznaczonych numerami ewid. 1580, 1572 obręb: 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.626.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-12-23
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-12-23 10:58

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 20 grudnia  2022 r. pani Monika Kowalczyk dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działkach oznaczonych numerami ewid. 1195 i 1196 obręb: 303003_4.0209 Nekla.

Znak sprawy: WB.6743.634.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-12-21 09:46

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 19 grudnia  2022 r. pani Anna Krzyżoszczak dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 96/1 obręb: 303002_5.0014 Orzechowo.

Znak sprawy: WB.6743.630.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-12-20
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-12-20 13:54

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 16 grudnia 2022 r. pan Krzysztof Szymański dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działkach oznaczonych numerami ewid. 1588/1, 1583, 1580, 1572 obręb: 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.626.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-12-19
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-12-19 09:53

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. pani Sabina Adamkiewicz dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działkach oznaczonych numerami ewid. 835/1 i 835/2 obręb: 303004_4.0600 Pyzdry.

Znak sprawy: WB.6743.585.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-23
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-23 07:10

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Marii Bączkiewicz i pana Wacława Bączkiewicza dotyczącego zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 407/1 obręb: 303004_5.0718 Zapowiednia.

Znak sprawy: WB.6743.531.20222.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-21
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-21 14:51

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Krzysztof Kubczaka dotyczącego zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 103/5 obręb: 303005_5.0338 Słomowo.

Znak sprawy: WB.6743.547.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-18
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-18 10:57

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Marka Tomczaka dotyczącego zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 671 obręb: 303002_4.0400 Miłosław.

Znak sprawy: WB.6743.518.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-15 11:49

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 10 listopada 2022 r. pan Adam Antkowiak dokonał zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewid. 80 obręb: 303005_5.0340 Sokołowo.

Znak sprawy: WB.6743.539.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-10
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-10 14:46

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 9 listopada 2022 r. pan Krzysztof Kubczak dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 103/5 obręb: 303005_5.0338 Słomowo.

Znak sprawy: WB.6743.547.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-10
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-10 14:43

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 9 listopada 2022 r. pani Maria Bączkiewicz i pan Wacław Bączkiewicz dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 407/1 obręb: 303004_5.0718 Zapowiednia.

Znak sprawy: WB.6743.531.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-10
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-10 14:40

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 7 listopada 2022 r. pan Marek Tomczak dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 671 obręb: 303002_4.0400 Miłosław.

Znak sprawy: WB.6743.518.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-08 07:32

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Wiesława Płociennika, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 419 obręb: 303003_4.0209 Nekla.

Znak sprawy: WB.6743.471.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-07 13:55

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 2 listopada 2022 r. pan Leszek Stachowiak dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo - usługowym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 590/1 obręb: 303003_4.0209 Nekla.

Znak sprawy: WB.6743.510.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-04
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-04 07:16

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Violetty Kamińskiejo, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 263/1 obręb: 303005_5.0344 Węgierki.

Znak sprawy: WB.6743.450.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-10-10 13:40

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 3 października 2022 r. pani Violetta Adamczyk dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 263/1 obręb: 303005_5.0344 Węgierki.

Znak sprawy: WB.6743.450.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-10-05
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-10-05 10:45

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Krzysztofa Szymańskiego, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno - gospodarczym, na działkach oznaczonych numerami ewid. 1588/1, 1583, 1580, 1572, obręb: 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.427.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-10-03
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-10-03 15:40

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Iwony Teodorczaka i pana Macieja Teodorczaka, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 765/1 obręb: 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.431.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-09-22
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-09-22 11:56

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 19 września 2022 r. pani Iwona Teodorczak i pan Maciej Teodorczak dokonali zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 765/1 obręb: 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.431.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-09-20
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-09-20 11:31

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Wiesławy Kamińskiej, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 81/2 obręb: 303005_5.0329 Osowo.

Znak sprawy: WB.6743.424.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-09-15
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-09-15 11:03

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 14 września 2022 r. pan Krzysztof Szymański dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno -gospodarczym, na działkach oznaczonych numerami ewid. 1588/1, 1583, 1580, 1572, obręb: 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.427.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-09-15
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-09-15 10:34

Starosta Wrzesiński

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 12 września 2022 r. pani Wiesława Kamińska dokonała złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem, na działce oznaczonej numerem ewid. 81/2, obręb: 303005_5.0329 Osowo.

Znak sprawy: WB.6743.424.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-09-14
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-09-14 09:11

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Bożeny Kazeckiej i pana Stanisława Kazeckiego dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 807, obręb: 303003_4.0209 Nekla.

Znak sprawy: WB.6743.404.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-09-06
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-09-06 08:06

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Marianna Wróblewska obejmującego budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 644/1, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska.

Znak sprawy WB.6743.389.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-09-01
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-09-01 08:07

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 r. pani Bożena Kazecka i pan Stanisław Kazecki dokonali złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 807, obręb: 303003_4.0209 Nekla.

Znak sprawy: WB.6743.404.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-08-24 10:38

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Szymona Adamczyk dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny i pojedyńczym zbiornikiem, na działkach oznaczonych numerami ewid. 262/1, 405/1, obręb: 303005_5.0344 Węgierki.

Znak sprawy: WB.6743.394.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-08-24 10:18

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. pan Szymon Adamczyk dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny i pojedyńczym zbiornikiem, na działkach oznaczonych numerami ewid. 262/1, 405/1, obręb: 303005_5.0344 Węgierki.

Znak sprawy: WB.6743.394.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-08-11
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-08-12 08:13

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. pani Marianna Wróblewska dokonała złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 644/1, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska.

Znak sprawy: WB.6743.389.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-08-10 10:08

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Mirosława Urbaniaka dotyczącego rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w zespole budynków obiektu gastronomiczno - hotelowego na działkach oznaczonych numerami ewid. 271/1, 272/2, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek.

Znak sprawy: WB.6743.336.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-07-26 13:04

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Rafała Kiernikowskiego dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny dla istniejącego budynku gospodarczego na działce oznaczonej numerem ewid. 32, obręb: 303001_2.0114 Szamarzewo.

Znak sprawy: WB.6743.330.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-07-26 07:38

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Darii Biesiedin - Bolewicz dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 153/42, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo.

Znak sprawy: WB.6743.323.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-07-20 07:50
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 07:37

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 6 lipca 2022 r. pan Rafał Kiernikowski dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny dla istniejącego budynku gospodarczego na działce oznaczonej numerem ewid. 32, obręb: 303001_2.0114 Szamarzewo.

Znak sprawy: WB.6743.330.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-07-11
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-07-11 11:47

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 6 lipca 2022 r. pan Mirosław Urbaniak dokonał złoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w zespole budynków obiektu gastronomiczno - hotelowego na działkach oznaczonych numerami ewid. 271/1, 272/2, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek.

Znak sprawy: WB.6743.336.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-07-11
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-07-11 08:16

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. pani Daria Biesiedin - Bolewicz dokonała złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 153/42, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo.

Znak sprawy: WB.6743.323.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-07-01 10:34

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Anny Kaczmarczyk dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 357, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.259.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-06-03
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-06-03 09:21

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Haliny Koperskiej, pana Tadeusza Koperskiego i pani Anny Czyżewskiej dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 635/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.246.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-06-01 10:48

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Kazimierza Cypryańskiego dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 234, obręb: 303005_5.0322 Marzenin, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.236.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-05-23
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-05-23 11:14

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 19 maja 2022 r. pani Anna Kaczmarczyk dokonała złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 357, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.259.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-05-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-05-20 13:37

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. pani Halina Koperska, pan Tadeusz Koperski i pani Anna Czyżewska dokonali złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 635/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.246.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-05-11
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-05-11 11:52

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 2 maja 2022 r. pan Kazimierz Cypryański dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 234, obręb: 303005_5.0322 Marzenin, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.236.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-05-05
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-05-05 09:46

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. spółka Perfect Home Grześkowiak, Szafraniak Sp. z o.o. dokonała złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 186/36, 186/39, 186/49, obręb: 303005_5.0318 Gutowo Wielkie, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.204.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-04-25 13:53

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. pan Zenon Piechocki wycofał zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 808/18, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna 303002_4 Miłosław - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.148.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-04-04
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-04-04 09:52

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Polanowski Properties Sp. z o.o. dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 1399, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.111.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-03-31 07:56

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Haliny Nowak i pana Henryka Nowak dotyczącego złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 226, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna 303002_4 Miłosław - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.147.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-03-30 08:43

Starosta Wrzesiński informuje,

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. pani Halina Nowak i pan Henryk Nowak dokonali złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 226, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna 303002_4 Miłosław - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.147.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje,)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-03-22 11:22

Starosta Wrzesiński informuje,

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. pan Zenon Piechocki dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 808/18, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna 303002_4 Miłosław - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.148.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje,)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-03-22 11:20

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Grzegorza Łukaszewskiego dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 161/28, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.120.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-03-15
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-03-15 11:29

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 11 marca 2022 r. span Grzegorz Łukaszewski dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 161/28, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.120.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-03-15
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-03-15 10:11

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 4 marca 2022 r. spółka Polanowski Properties Sp. z o.o. dokonała złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 1399, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.111.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-03-08
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-03-09 07:33

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Ewy Głowskiej dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 708/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.55.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-03-02 12:56

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Radosława Olejniczaka dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 339/4, obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.73.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-03-02
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-03-02 09:40

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia paan Maksymiliana Fischera dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 4115, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.59.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-02-24 10:52

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 16 lutego 2022 r. pan Radosław Olejniczak dokonał  złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 339/4, obręb: 303005_5.0333 Psary Polskie, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.73.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-02-18 08:51

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. pan Maksymilian Fischer dokonał  złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 4115, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.59.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-02-08
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-02-08 10:22

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. spółka MS INVEST 2020 Sp. z o.o.wycofała zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewid. 375/158, 375/159, 375/160, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.37.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-02-08
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-02-08 09:59

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 3 lutego 2022 r. pani Ewa Głowska dokonała złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 708/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.55.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-02-08
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-02-08 08:26

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 r. spółka MS INVEST 2020 Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewid. 375/158, 375/159, 375/160, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.37.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-01-27
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-01-27 11:26

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Bartłomieja Madaja dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 971, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.643.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-01-10
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-01-10 10:45

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wrocławska 32 Września dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 3839/14, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.640.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-01-05 13:27

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani ALicji Lasek i pana Ryszarda Laska dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 2713, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.633.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-12-27
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-12-27 11:39

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. pan Bartłomiej Madaj złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewid. 971, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.643.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-12-23
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-12-23 11:35

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 32 Września dokonała złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce oznaczonej numerem ewid. 3839/14, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.640.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-12-20 14:48

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Michał Sobczaka i pani Anny Sobczak dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej numerem ewid. 1/10, obręb: 303005_5.0312 Gozdowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.623.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-12-20 11:26

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Rafała Burka dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej numerem ewid. 1982, obręb: 303004_5.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303004_5 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.611.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-12-20 10:40

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. pani Alicja Lasek i pan Ryszard Lasek dokonali złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej numerem ewid. 2713, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.633.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-12-20 09:01

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 r. pan Michał Sobczak i pani Anna Sobczak dokonali złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej numerem ewid. 1/10, obręb: 303005_5.0312 Gozdowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.623.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-12-06
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-12-06 10:57

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. pan Rafał Burek dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce oznaczonej numerem ewid. 1982, obręb: 303004_5.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303004_5 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.611.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-30 09:32

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Lecha Sylwestra dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 142, obręb: 303005_5.0329 Osowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.592.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-29 12:16

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Błażeja Smektały. dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno - usługowym, na działce oznaczonej numerem ewid. 1400, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.593.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-23 08:33

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia KUK POLAND Sp. z o.o. dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjno - magazynowym, na działce oznaczonej numerem ewid. 130/28, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.585.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-18
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-18 13:27

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 9 listopada 2021 r. pan Błażej Smektała dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno - usługowym, na działce oznaczonej numerem ewid. 1400, obręb: 303004_5.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303004_5 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.593.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-15 12:26

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 8 listopada 2021 r. pan Lech Sylwester dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 142, obręb: 303005_5.0329 Osowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.592.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-09
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-09 11:02

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. KUK POLAND Sp. z o.o. dokonała złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjno - magazynowym, na działce oznaczonej numerem ewid. 130/28, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.585.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-08
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-08 10:28

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 11 października 2021 r. przez pana łukasza Jasińskiego złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 120/4, obręb: 303005_5.0327 Nowy Folwark, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.563.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-02
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-03 07:13

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 11 października 2021 r. pan Łukasz Jasiński dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 120/4, obręb: 303005_5.0327 Nowy Folwark, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.563.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-10-13
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-10-13 08:56

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Grzegorza Kujawy dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 50 obręb: 303002_5.0010 Książno, jednostka ewidencyjna 303002_5 Miłosław - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.548.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-10-07
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-10-07 11:15

Starosta Wrzesiński informuje

informuje, że w dniu 30 września 2021 r. pan Grzegorz Kujawa dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 50, obręb: 303002_5.0010 Książno, jednostka ewidencyjna 303002_5 Miłosław - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.548.2021.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-10-04
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-10-04 14:31

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Sary Kamińskiej i pana Tomasza Kamińskiego dotyczącego złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 66/1, obręb: 303002_5.0004 Chlebowo, jednostka ewidencyjna 303002_5 Miłosław - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.516.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-09-21 13:16

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 10 września 2021 r. pani Sara Kamińska i pan Tomasz Kamiński dokonali złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 66/1, obręb: 303002_5.0004 Chlebowo, jednostka ewidencyjna 303002_5 Miłosław - obszar wiejski.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-09-14 09:29

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Eygeniusza Zabiszaka, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 861, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna 303002_4 Miłosław - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.467.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-09-09
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-09-09 07:10

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Marii Kruszyńskiej i pan Adama Kruszyńskiego dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 497, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.453.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-09-03 13:39

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. pan Eugeniusz Zabiszak dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 861, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna 303002_4 Miłosław - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.467.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-08-24 08:33

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. pani Maria Kruszyńska i pan Adam Kruszyński dokonali złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 497, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.453.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-08-11
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-08-17 12:15
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-17 12:16

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Kamili Kowalczyk i pana Patryka Gajewicza dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 404, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września – miasto.

Znak sprawy: WB.6743.381.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-08-02
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-08-03 08:02
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-03 08:06

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Michała Kuczory dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 150/1, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września – miasto.

Znak sprawy: WB.6743.426.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-07-30
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-07-30 09:18

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. pan Michał Kuczora dokonał złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 150/1, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września – miasto.

Znak sprawy: WB.6743.426.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-07-30
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-07-30 09:00
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-30 09:18

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 12 lipca 2021 r. pani Kamila Kowalczyk i pan Patryk Gajewicz dokonali złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 404, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września – miasto.

Znak sprawy: WB.6743.381.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-07-29 12:05
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-03 08:04

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 16 czerwca 2021 r. przez panią Annę Matan i pana Józefa Matana złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 3395, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 16 czerwca 2021 r. pani Anna Matan i pan Józef Matan dokonali złoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na działce oznaczonej numerem ewid. 3395, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 303005_4 Września – miasto.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.