Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 11 września 2018 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

             Na  podstawie  art. 49a  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 11 września 2018 r. została wydana decyzja nr 746/2018, znak: WB.6740.578.2018 o pozwoleniu na budowę obejmujące:

 

BUDOWĘ  DRÓG  GMINNYCH

w  rejonie  osiedla  przy ul. Paderewskiego  we  Wrześni

/kat. obiektu XXV/

 

na działkach oznaczonych numerami ewid.:

dz. 866, 4459/80, 355/47, 4459/81, 4485/18, 4459/82, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto,

dz. 112/2, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.:

dz. 866, 4459/80, 355/47, 4459/81, 4485/18, 4459/82, 355/20, 355/27, 4459/112, 4459/118, 4459/119, 4459/114, 4459/120, 4459/121, 4459/122, 4459/123, 4459/124, 4459/125, 4459/87, 4459/92, 4459/111, 4459/110, 4459/94, 4459/109, 4459/108, 4459/107, 4459/106, 4459/105, 4459/104,
4459/103, 4459/102, 4459/101, 4459/100, 4459/9, 4484/1, 4484/2, 4484/3, 4484/4, 4484/5, 4484/6, 4484/7, 4484/8, 4484/9, 4484/10, 4484/11, 4484/12, 4484/13, 4484/14, 4484/15, 4485/12, 4485/1, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto,

dz. 112/2, obręb: 303005_50335 Przyborki, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

 

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-09-11
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2018-09-11 09:23

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.