Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 października 2018 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

           

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 3 października 2018 r. została wydana decyzja nr 807/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Wierzbowej w Bierzglinku i Obłaczkowie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: dz. 301/11, 301/13, 383/5, 308/9, 340/2, 312/9, obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 280/1, 284, obręb: 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

 

W projektowanym pasie drogowym znajdują się:

  • powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.: 301/16 (z podziału działki 301/11), 301/17 (z podziału działki 301/13), 383/7 (z podziału działki 383/5), 308/13 (z podziału działki 308/9), 308/14 (z podziału działki 308/9), 340/3 (z podziału działki 340/2), 340/5 (z podziału działki 340/2), 312/12 (z podziału działki 312/9) obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 280/2 (z podziału działki 280/1), 284/1 (z podziału działki 284) obręb: 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.: 301/16, 301/17, 383/7, 308/13, 308/14, 340/3, 340/5, 312/12 obręb: 303005_5.0304 Bierzglinek, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, dz. 280/2, 284/1 obręb: 303005_5.0328 Obłaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski, stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

 

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. 

 

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie  30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości. 

 

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-10-03
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2018-10-05 07:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.