Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 11 marca 2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 49  i  art. 61 § 1, § 3 i § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 7 lutego 2019 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującym:

 

 BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH WE WRZEŚNI:

ULICE GWIAŹDZISTA I KSIĘŻYCOWA WE WRZEŚNI

/kat. obiektów XXV, IV, XXVI/

 

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 4459/82, 4459/83, 4459/78, 4459/79, 355/48, 4459/80, 355/47, obręb 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.:

4459/82, 4459/83, 4459/78, 4459/79, 355/48, 4459/80, 355/47, 4459/56, 4459/55, 4459/54, 4459/53, 4459/52, 4459/51, 4459/50, 4459/49, 4459/48, 4459/47, 4459/46, 4459/45, 4459/44, 4459/43, 4459/42, 4459/29, 4459/26, 4459/25, 4459/24, 4459/23, 4459/22, 4459/21, 4459/20, 4459/19, 4459/18, 4459/17, 4459/16, 4459/15, 4459/14, 4459/13, 4459/12, 4459/11, 4459/10, 4459/57, 4459/58, 355/49, 4469, 4459/61, 4489/2, 4489/1, 4487/1, 4487/2, 4487/3, 4487/4, 4487/5, 4487/6, 4487/7, 4487/8, 4487/9, 4487/10, 4459/37, 4459/38, 4459/39, 4459/72, 4459/71, 4459/70, 355/43, 355/37, 355/36, obręb 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

 

Strony, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia w drodze publicznego ogłoszenia, zapoznać się mogą z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu.

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2019-03-11
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2019-03-11 14:01

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.