Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 26 marca 2019 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Na  podstawie  art. 5a  ustawy  Prawo  budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). oraz art. 49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania   administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m          

że w dniu 26 marca 2019 r. została wydana decyzja nr 230/2019, znak: WB.6740.79.2019 o pozwoleniu na budowę obejmująca:

BUDOWĘ  DRÓG  GMINNYCH  WE  WRZEŚNI

ULIC:  CYRKONIOWEJ,  AMETYSTOWEJ  I  KWARCOWEJ

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 886/39, 890/46, 886/35, 885/42, 886/33, 886/14, 885/36, 885/50, 885/49, 886/12, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  nieruchomości: obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 886/39, 890/46, 886/35, 885/42, 886/33, 886/14, 885/36, 885/50, 885/49, 886/12, 886/42, 886/40, 890/54, 885/47, 4481, 885/41, 886/36, 885/35, 885/30, 885/27, 886/15, 886/25, 886/26, 886/27, 886/16, 886/17, 886/18, 886/19, 886/20, 888/4, 888/3, 886/11, 885/26, 885/61, 885/62, 885/24, 885/21, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2019-03-26
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2019-03-26 10:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.