Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomosci

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 9 maja 2019 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 maja 2019 r. została wydana decyzja nr 389/2019, znak: WB.6740.201.2019 o pozwoleniu na budowę obejmującym:

BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ  „NEKLA II”

WRAZ  Z  OBIEKTAMI  I  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ

na działce oznaczonej numerem ewid. 116/2, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działkę oznaczoną numerem ewid. 116/2, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.                                                   

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomosci)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2019-05-09
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2019-05-09 13:19

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.