Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 26 lutego 2020 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu  26 lutego 2020 r. została wydana decyzja nr 116/2020, znak: WB.6740.114.2020
zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. nr 874/2018, znak: WB.6740.869.2018  o pozwoleniu na budowę obejmującym:

BUDOWĘ  HALI  PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ  WRAZ  Z  ZAPLECZEM  SOCJALNO – TECHNICZNYM  I  TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ  ORAZ  PRZEBUDOWĘ  HALI  PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ

/kat. obiektu:  XVIII, VIII/

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 1316/9, 1316/11, 1317/1, 1317/6, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Zakres zmian – według projektu zamiennego.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla zakresu objętego zmianą, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 1316/9, 1316/11, 1317/1, 1317/6, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

                                                         

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2020-02-26
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2020-02-26 08:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.