Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

 

że w dniu 28 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja nr 589/2015, znak: WB.6740.499.2015,o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. nr 589/2015 znak: WB.6740.499.2015 o pozwoleniu na budowę:

 

ELEKTROWNI WIATROWEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

/kat. obiektu VIII/

 

na działce oznaczonej numerem ewid.: 163/1, obręb Pałczyn, gm. Miłosław.

 

Zakres zmian dotyczy lokalizacji oraz wymiarów obiektu - według projektu zamiennego.

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla zakresu objętego zmianą obejmuje nieruchomości: dz. nr ewid. 163/1, 162/2, 162/3, 160/1, 166, 165, 164, obręb Pałczyn, gmina Miłosław, dz. nr ewid. 71, 75, 76 obręb Książno, gmina Miłosław.

 

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 27 grudnia 2012 r. nr 905/2012, znak: WB.6740.780.2011 nie ulegają zmianie.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

drukuj (Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-08-28
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2015-09-01 09:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.