Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 15 września 2015 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Starosta wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

 

podaje do publicznej wiadomości

 

że w dniu 15 września 2015 r. została wydana decyzja nr 646/2015 znak: WB.6740.587.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. nr 215/2015 znak: WB.6740.126.2015

o pozwoleniu na budowę dla:

ROZBUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GESTAMP POLSKA

/kategorie obiektów: XVIII, VIII/

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 912/5, 912/9, 912/8,  obręb miasto Września, gmina Września.

Zakres istotnych zmian dotyczy:

- projektu zagospodarowania terenu,

- charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego,

- ustaleń decyzji o warunkach zabudowy,

  oraz wymaga uzyskania uzgodnień ppoż. i higieniczno - sanitarnych  – według projektu zamiennego.

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla zakresu objętego zmianą obejmuje nieruchomości: dz. nr ewid. 912/5, 912/8, 912/9, 912/7, 945/12, obręb miasto Września, gmina Września.

 

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę nr 215/2015, znak: WB.6740.126.2015 z dnia     14 kwietnia 2015 r. nie ulegają zmianie.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00, w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-09-15
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2015-09-17 13:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.