Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje po publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 4 listopada 2020 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

 że w dniu 4 listopada 2020 r. została wydana decyzja nr 881/2020, znak: WB.6740.812.2020 o pozwoleniu na budowę obejmującym:

 BUDOWĘ  DROGI GMINNEJ

WRAZ Z ODCINKIEM DROGI WEWNĘTRZNEJ

 na działkach oznaczonych numerami ewid. 157, 142, obręb: 303001_2.0114 Szamarzewo, jednostka ewid. 303001_2 Kołaczkowo.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid. 157, 142, 154/2, 155/1, 180, 162, 154/3, obręb: 303001_2.0114 Szamarzewo, jednostka ewid.: 303001_2 Kołaczkowo.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00    do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.  

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje po publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2020-11-04
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2020-11-05 10:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.