Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 12 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 247/2021, znak: WB.6740.71.2021 o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 22 listopada 2019 r. nr 1018/2019, znak: WB.6740.828.2019 obejmującego:

BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/23, 1/24, 1/28, 1/29 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski,

 w ramach budowy farmy fotowoltaicznej

na działkach oznaczonych numerem ewid. 1/23, 1/24, 1/28, 1/29, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Zakres zmian – według projektu zamiennego.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla zakresu objętego zmianą, obejmuje działki oznaczone nr ewid.: 1/23, 1/24, 1/28, 1/29 obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 22 listopada 2019 r. nr 1018/2019, znak: WB.6740.828.2019  nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00     do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

               

               

 

                                                                                      

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2021-04-12
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2021-04-16 07:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.