Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 26 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 288/2021, znak: WB.6740.140.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującym:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ

I ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI

dla zadania inwestycyjnego

pod nazwą „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni”

na działkach oznaczonych numerami ewid. 1321/17, 1320/1, 1318/3, 1320/5, 1319/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki oznaczone numerami ewid.: 1321/17, 1320/1, 1318/3, 1320/5, 1319/2, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewid.: 303005_4 Września – miasto.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2021-04-26
  • opublikował: Natalia Jędraszak
    data publikacji: 2021-04-26 15:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.