Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

Poznań, 29.06.2021 r.


WOJEWODA WIELKOPOLSKI
 IR-III.7821.5.2019.4

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 września 2020 r.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1363), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam że postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.06.2021 r. (IR-III.7821.5.2019.4) podjęto z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 17.04.2019 r. (znak: WB.6740.80.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej na działkach położonych w obrębach Przyborki i Psary Polskie.
Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą uzyskać informacje o treści ww. rozstrzygnięcia telefoniczne lub mailowo, bądź zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, po wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (tel. 61-854-12-91, e-mail: eflorek@poznan.uw.gov.pl lub tel. 61-854-14-67, e-mail: kwasik@poznan.uw.gov.pl). Jednocześnie informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 ze zm.) wprowadził od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania WUW w Poznaniu, w tym dotyczące możliwości obsługi bezpośredniej klientów, dostępne są na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl.


Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Paulina Iracka
Zastępca Kierownika Oddziału
Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paulina Iracka
    data wytworzenia: 2021-06-29
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2021-07-02 11:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.