Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 23 grudnia 2015 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

 

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 grudnia 2015 r. została wydana decyzja nr 904/2015, znak: WB.6740.814.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 14 sierpnia 2015 r., nr 543/2015, znak: WB.6740.451.2015, zmienionej decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 października 2015 r., nr 752/2015, znak: WB.6740.643.2015

obejmujące:

BUDOWĘ  HALI  MAGAZYNOWEJ  Z  CZĘŚCIĄ  BIUROWO – SOCJALNĄ

ORAZ  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ

/kat. obiektów: XVIII, VIII/

na działkach oznaczonych numerami ewid.: dz. 54/1, obręb Białężyce, gmina Września, dz. 65/17, obręb Chocicza Wielka, gmina Września.

Zakres zmian:

- według projektu zamiennego,

- ze względu na fakt, że po dacie wydania pozwolenia nr 543/2015 nastąpiły podziały geodezyjne terenu objętego inwestycją, nowe nr działek na których jest ona realizowana noszą numery 54/1, obręb Białężyce,  gmina Września oraz 65/17, obręb Chocicza Wielka, gmina Września.

Obszar oddziaływania obiektu dla zakresu objętego zmianami obejmuje teren działek oznaczonych numerami ewid.: 54/1, 54/2 obręb Białężyce, gmina Września, dz. 65/17, 65/18 obręb Chocicza Wielka, gmina Września.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 14 sierpnia 2015 r. nr 543/2015, znak: WB.6740.451.2015  nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2015-12-23
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2015-12-23 12:20

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.