Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 12 stycznia 2016 r.

o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja nr 9/2016, znak: WB.6740.818.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 lutego 2013 r., nr 76/2013 znak: WB.6740.913.2012 o pozwoleniu na budowę:

ELEKTROWNI  WIATROWEJ WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ

/kat. obiektu VIII/

na działkach oznaczonych numerami ewid. 58, 55, 57, obręb Pałczyn, gmina Miłosław.

Zakres zmian – wg projektu zamiennego.

Współrzędne geograficzne obiektu:  N 52º 13  49,86

                                                           E 17º  27  31,76

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 58, 55, 57, 154/1, 64, 60, 61, 54, 50, 47, 43/1, 42/1, 49, 48, 56, 150, obręb Pałczyn, gm. Miłosław.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę nr 76/2013, znak: WB.6740.913.2012 z dnia 13 lutego  2013 r., nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabeda
    data wytworzenia: 2016-01-12
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2016-01-12 13:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.