Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2022 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 21 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr 414/2022, znak: WB.6740.285.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie drogi gminnej

na działkach oznaczonych numerami ewid.: 84/31, 84/39, 107, 72, obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

 Powstałe w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczone nr ewid.:

-      84/42 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 84/31,

-      84/45 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 84/39,

     obręb: 303005_5.0335 Przyborki, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

 

stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrza Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości.

 Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,  za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów,
w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2022-06-21
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2022-06-23 09:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.