Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia,

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2022 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 30 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 763/2022, znak: WB.6740.621.2022, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Bierzglin – Sołeczno,

polegającej na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej

na działkach oznaczonych numerami ewid.:

-        113, 110, 112, obręb: 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski,

-        45, 35/2, 70/1, 36/4, 36/3, 36/2, 37/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/2, 12/2, 71/7, 72/2, 72/1, 73/2, 73/1, 74/4, 74/3, obręb: 303005_5.0341 Sołeczno, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

-      112/1 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 112,

obręb 303005_5.0303 Bierzglin, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

-      35/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 35/2,

-      36/9 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 36/4,

-      36/7 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 36/3,

-      36/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 36/2,

-      37/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 37/2,

-      51/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 51/1,

-      51/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 51/2,

-      52/1 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 52,

-      54/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 54/2,

-      12/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 12/2,

-      71/8 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 71/7,

-      72/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 72/2,

-      72/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 72/1,

-      73/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 73/2,

-      73/3 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 73/1,

-      73/6 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 73/2,

-      74/7 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 74/4,

-      74/5 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 74/3,

obręb: 303005_5.0341 Sołeczno, jednostka ewidencyjna: 303005_5 Września – obszar wiejski;

stają się z mocy prawa własnością Gminy Września z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Września ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów, w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2022-12-02
  • opublikował: Natalia Jędraszak
    data publikacji: 2022-12-02 11:24
  • zmodyfikował: Natalia Jędraszak
    ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 11:29

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.