Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę  

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości, 

że w dniu 30 marca 2023 r. została wydana decyzja nr 148/2023, znak: WB.6740.62.2023,
o pozwoleniu na budowę obejmującym:
 

BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ STROSZKI 1.3

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ TOWARZYSZĄCĄ

  

na działce oznaczonej numerem ewid. 89/1, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski,

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje działkę oznaczoną numerem ewid. 89/1, obręb: 303003_5.0215 Stroszki, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek
od 7:00 do 10:00, w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrześni,
ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Ponadto treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-03-31 14:08
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-03-31 14:10

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.