Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 30 marca 2023 r. została wydana decyzja nr 145/2023, znak: WB.6740.55.2023, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 rozbudowie wraz z przebudową ulicy Małej w Nekli

na działkach oznaczonych numerami ewid.:

234/3, 234/13, 512/65, 511/1, 512/5, 511/2, 512/56, 512/13, 512/22, 504/9, 506/2, 506/3, 512/9, 512/8, 512/7, 512/32, 507/4, 507/3, 512/45, 512/46, 1371/1, 1371/4, 1371/10, 512/43, 512/42, 510, 518/1, 598/5, 605/6, 605/14, 605/13, 605/15, 605/12, 605/11, 605/10, 516, 605/9, 605/7, 605/3, 604, 587/2, 605/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla – miasto.

 Działki oznaczone nr ewidencyjnymi:

-      512/72 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 512/65,

-      512/68 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 512/5,

-      512/70 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 512/56,

-      504/11 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 504/9,

-      1371/11 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 1371/10,

-      1371/13 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 1371/4,

-      512/66 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 512/43,

-      518/10 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 518/1,

-      516/1 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 516,

-      605/19 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 605/3,

-      605/17 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 605/15,

-      604/1 powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki oznaczonej nr ewid. 604,

obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla - miasto,

 stają się z mocy prawa własnością Gminy Nekla z dniem, kiedy decyzja ta stała się ostateczna.

Termin wydania nieruchomości Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla ustalono na 120 dzień od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za utracone prawo własności. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Starosta Wrzesiński w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. W przypadku wydania nieruchomości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5%  jej wartości.

Z treścią decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej otrzymania przez wnioskodawcę, daty otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony oraz jej publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia stronom postępowania o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów,
w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2023-03-30
  • opublikował: Kinga Juchacz
    data publikacji: 2023-04-12 11:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.