Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje po publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 6 września 2023 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

 podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 6 września 2023 r. została wydana decyzja nr 505/2023, znak: WB.6740.387.2023,o pozwoleniu na budowę obejmującym:

BUDOWĘ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ GULCZEWKO 1E

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

 na działce oznaczonej numerem ewid.: 75/5 obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski,

 w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej GULCZEWKO 1

na działkach oznaczonych nr ewid.: 66/1, 75/5, 72/3, obręb: 303005_5.0315 Gulczewko,

jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 66/1, 74, 76, 75/5, 72/3, obręb: 303005_5.0315 Gulczewko, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00, w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.               

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje po publicznej wiadomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2023-09-07 13:06
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2023-09-07 13:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.