Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta wrzesiński zawiadamia

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
        (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

że w związku  z  toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na   realizację    inwestycji   drogowej   polegającej   na   przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września, na działkach oznaczonych nr ewid.: 3530, 3548, 3787/6, 3787/9, 3637, 3629/3, 3646, 3789/1, 3790/1, 3790/2, 3898, 4418/23, 4386/8, 3015, 3896/20, 3896/14, 3896/9, 3896/10, 3896/4, 3896/16, 3896/22, 3896/21, 774, 3787/10, 4371, 4418/42, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303005_4 Września – miasto, stronom przed  wydaniem  decyzji  przysługuje  prawo do wypowiedzenia  się  co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie składać można w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia, pisemnie na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul Chopina 10, 62-300 Września lub ustnie do protokołu w siedzibie wydziału, pok. nr 2, w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września, w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

drukuj (Starosta wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2016-04-13
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-04-13 13:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.