Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 28 lipca 2016 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.  353),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr 527/2016, znak: WB.6740.542.2016, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 27 maja 2010 r. nr 343/2010 r., znak: WB-7351/343/2010 pozwoleniu na budowę obejmujące:

BUDOWĘ  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ, PRZEPOMPOWNI  ŚCIEKÓW 

Z  ZASILANIEM  ENERGETYCZNYM  ORAZ  ROZBUDOWĘ  SIECI WODOCIĄGOWEJ

/kat. obiektu XXVI/

w miejscowościach: Kołaczkowo, Borzykowo, Bieganowo, Grabowo Królewskie.

Zakres istotnych zmian -  według projektu zamiennego.

Zmiana dotyczy lokalizacji inwestycji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 153/21, 153/37, 153/3, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Obszar oddziaływania obiektu dla zakresu objętego zmianą obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 153/21, 153/37, 153/3, obręb: 303001_2.0109 Kołaczkowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 27 maja 2010 r. nr 343/2010 r., znak: WB-7351/343/2010 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

                                                   

drukuj (Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2016-07-28
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2016-07-29 13:12

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.