Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., oraz art. 11c i art. 1 1 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm),

 

zawiadamiam


o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. (znak WB .6740.112.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-8541289) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do dnia 27.09.2016 r.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w Biuletynach Infonnacj i Publicznej tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Ponadto, na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 k.p.a. zawiadamiam o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie. Niemożność załatwienia sprawy w terminie wynika z konieczności złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego przez właściwego zarządcę drogi i organ I instancji oraz konieczności zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym wskazuję termin załatwienia sprawy do dnia 14.10.2016 r.

 

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Michał Karpiński

Z-ca Kierownika Oddziału

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Karpiński
    data wytworzenia: 2016-08-31
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2016-09-21 12:01
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2016-09-21 12:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.