Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 28 października 2016 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28 października 2016 r. została wydana decyzja nr 831/2016, znak: WB.6740.786.2016 o pozwoleniu na budowę:

BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ  I  REMONT  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH 
I  INFRASTRUKTURY  TOWARZYSZĄCEJ  ZAKŁADU  PRODUKCYJNEGO  GTC

/kat. obiektu XVIII/

na działce ozn. nr ewid. 407/3, 407/4, 407/5 obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działkę oznaczoną nr ewid.: na działce ozn. nr ewid. 407/3, 407/4, 407/5, 407/1, 408/1 obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna: 303004_4 Pyzdry - miasto.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Klonowska
    data wytworzenia: 2016-10-31
  • opublikował: Joanna Klonowska
    data publikacji: 2016-10-31 10:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.