Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta wrzesiński zawiadamia,  

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 17 maja 2018 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na  podstawie  art. 49a  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks   postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 17 maja 2018 r. została wydana decyzja nr 366/2018, znak: WB.6740.198.2018  o pozwoleniu na budowę obejmujące:

 

BUDOWĘ STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ

/kat. obiektu VIII/

na działce oznaczonej numerem ewid. 44/5, obręb: 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewidencyjna:  303005_5 Września – obszar wiejski. 

 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.: 44/5, 95/11, 95/10, 188, 187/14, 187/13, 279, 139/2, 138/2, 137/9, 137/12, 44/6, 42/4, 46/9, 46/6, 47/5, 52/2, 51/2, 269, 46/8, 42/3, 42/5, 43/4, 43/3, 43/7, 43/6, 43/5, 43/8, 44/1, 53/3, obręb: 303005_5.0332 Psary Małe, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

Z treścią decyzji zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój
nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w Biuletynach Informacji Publicznej tych urzędów.

 

drukuj (Starosta wrzesiński zawiadamia,  )

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-05-17
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2018-05-17 11:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.