Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 17 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja nr 642/2021, znak: WB.6740.489.2021, o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 7 lipca 2020 r. nr 494/2020, znak: WB.6740.21.2020, przeniesionego decyzją z dnia 9 września 2020 r. nr 697/2020, znak: WB.6740.659.2020, obejmującego:

BUDOWĘ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

na działce oznaczonej numerem ewid. 6/1, obręb: 303003_5.0203 Gąsiorowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Zakres zmian – według projektu zamiennego.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dla zakresu objętego zmianą, obejmuje działkę oznaczoną numerem ewid. 6/1, obręb: 303003_5.0203 Gąsiorowo, jednostka ewid.: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Pozostałe warunki pozwolenia na budowę z dnia 7 lipca 2020 r. nr 494/2020, znak: WB.6740.21.2020, nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni w godzinach urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00. Ponadto treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego we Wrześni.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2021-08-17
  • opublikował: Natalia Jędraszak
    data publikacji: 2021-08-17 13:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.